Zařízení KUBB KLUB VRŠOVKA, letní areál Vršovka v obci Vršovka u Nového Města nad Metují

 

Zařízení KUBB KLUB VRŠOVKA, letní areál Vršovka v obci Vršovka u Nového Města nad Metují
Provozovatel: Karol Tóth, sídlem 549 06, Bohuslavice 201, IČO 87258536

 

V rámci výkonu státního zdravotního dozoru provedeného na základě spotřebitelského podnětu dne 3. 10. 2018 byly v potravinářském provozu zjištěny na površích zařízení a vybavení zastaralé nečistoty a prachové usazeniny, u dřezů v obslužném zápultí výčepu tekla pouze studená voda, nebylo k dispozici umyvadlo na mytí rukou pro osoby činné ve stravovací službě. V místnosti využívané pro uložení originálně balených potravin byly zjištěny nahromaděné nečistoty, skladování špinavých předmětů a soukromých věcí. Osoby činné ve stravovací službě využívaly hygienické zařízení společné se spotřebiteli, kde navíc byly zaznamenány nečistoty a poškozené zařízení. Stavebním úřadem nebyl vydán souhlas k užívání zařízení pro činnosti poskytování stravovací služby a uvádění potravin na trh, ze strany krajské hygienické stanice nebylo zařízení k uvedené činnosti registrováno.

V zařízení byl na místě do doby odstranění závad pozastaven výkon činnosti poskytování stravovací služby a uvádění potravin na trh. Odpovědné osobě byla uložena pokuta.

 

Dodržování pozastavení výkonu činnosti bylo ověřeno dne 24. 10. 2018, kdy nebyly zaznamenány žádné skutečnosti svědčící o výkonu činnosti v zařízení.

 

Fotodokumentace:

1

hromadění soukromých věcí v místnosti využívané pro uložení originálně balených potravin

 

2

podlaha v místnosti využívané pro uložení originálně balených potravin

 

3

konzumační část v zastřešeném prostoru s plachtovým opláštěním stěn

 

1 – hromadění soukromých věcí v místnosti využívané pro uložení originálně balených potravin
2 – podlaha v místnosti využívané pro uložení originálně balených potravin
3 – konzumační část v zastřešeném prostoru s plachtovým opláštěním stěn