Motorest Selská jizba, Obědovice č.p. 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

 

Motorest Selská jizba, Obědovice č.p. 1, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Provozovatel: Martin Vodička, IČO: 76286123

 

Dne 11.9.2018 byl na základě spotřebitelského podnětu proveden ve výše uvedené provozovně stravovacích služeb státní zdravotní dozor, při kterém byly zjištěny skutečnosti, které nezaručují výrobu zdravotně nezávadných pokrmů. Zjištěny byly závady v sanitaci a udržování provozu v dobrém stavu – povrchy podlah byly znečištěné, s organickými zbytky potravin či zaschlou mastnotou, stejně tak obklad stěny, prostory za, pod a v okolí zařizovacích předmětů, oken a okenních parapetů, dveří, radiátorů. Také vybavení kuchyně (regály, univerzální robot apod.) bylo ve špatném stavu - místy poškozené (oprýskané omyvatelné nátěry) a znečištěné, některá chladící zařízení v kuchyni měla poškozené a nečisté těsnící gumy a poškozené vnitřní kovové rošty.  Dále byly zjištěny nedostatky týkající se technologie zchlazování pokrmů, odstraňování a ukládání odpadu, byly zachyceny potraviny s prošlým datem spotřeby, v oknech v kuchyni chyběly ochranné sítě proti vnikání hmyzu.

 

Kontrolované osobě byla pracovnicemi KHS nařízena sanitace celého stravovacího provozu a uložena pokuta. Dále byla projednána potřebná nápravná opatření, včetně termínů jejich realizace.  Kontrolovaná osoba provedla na místě dobrovolná nápravná opatření spočívající v uzavření provozovny, likvidaci prošlých potravin a pokrmů zchlazovaných neřízeným způsobem.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                  2                                 3                                4

přípravna u kuchyně - znečištěný a poškozený robot na těsta

přípravna - neudržovaný povrch podlahy kolem chladicích a mrazících zařízenímytí provozního nádobí - silně znečištěný regál a podlahaznečištěný parapet a okno bez sítě

 

 

 

 

  • 1: přípravna u kuchyně - znečištěný a poškozený robot na těsta
  • 2: přípravna - neudržovaný povrch podlahy kolem chladicích a mrazících zařízení
  • 3: mytí provozního nádobí - silně znečištěný regál a podlaha
  • 4: kuchyň: znečištěný parapet a okno bez sítě

 

Provedení uloženého opatření a odstranění závad bylo ověřeno pracovnicemi KHS opakovanou kontrolou dne 18.9.2018. Kontrolovaná osoba projevila součinnost, nařízené opatření prokazatelně splnila a odstranila i ostatní zjištěné nedostatky.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                  2                                            3                                          4

přípravna u kuchyně - robot po sanitaci

přípravna - nový nátěr podlahy kolem chladících a mrazících zařízenímytí provozního nádobí - regál a podlaha po sanitacikuchyň - parapet a okno po sanitaci, se sítí

 

  • 1: přípravna u kuchyně - robot po sanitaci
  • 2: přípravna - nový nátěr podlahy kolem chladících a mrazících zařízení
  • 3: mytí provozního nádobí - regál a podlaha po sanitaci
  • 4: kuchyň - parapet a okno po sanitaci, se sítí