Jakost vody ke koupání – 33. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 33. týden 2018


V tomto týdnu (13.8.) byl odebrán nový vzorek vody z koupací oblasti na Oborském rybníku v Jinolicích. Výsledky rozborů prokázaly překročení limitní hodnoty III. stupně v ukazateli sinice a II. stupně v ukazateli chlorofyl-a při snížené průhlednosti vody. KHS proto upozorňuje na zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, koupání zde nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem.

 

V pondělí 13. 8. byl odebrán také vzorek z koupaliště ve volné přírodě Stříbrný rybník, na základě výsledků rozborů je voda hodnocena jako nevhodná ke koupání vzhledem ke zvýšenému výskytu sinic a chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody, dle sdělení provozovatele je provoz koupaliště k 16.8.2018 ukončen. Provozovatel koupaliště Trutnov – Dolce ukončil koupací sezónu k 8.8.2018.

 

Známe také nové výsledky rozborů z nádrží ke koupání Rychnov nad Kněžnou – Včelné (odběr 8.8.), Sobotka, Mladějov - Zelené údolí (odběry 9.8.) a Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové n. L.  (odběr 13.8.), na všech je voda vhodná ke koupání.

 

Umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji mají vodu ke koupání vyhovující.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnocení kvality vody ke koupání v přírodních koupalištích probíhá tímto způsobem:
Provozovatel přírodního koupaliště zadává dle vyhlášky pravidelné odběry koupací vody u jakékoliv k tomu akreditované laboratoře.  Výsledky pak má provozovatel za povinnost vložit do celostátního informačního systému (i prostřednictvím dané laboratoře). Hygienické stanice tyto výsledky porovnávají s příslušnou vyhláškou a vyhodnocují dle Pravidel pro hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách z hlediska reálné zdravotní nebezpečnosti. Toto hodnocení pak hygienická stanice zveřejnuje na svých webových stránkách i na geoportálu Koupací vody. Současně výsledek vyhodnocení při zhoršené jakosti vody sděluje provozovateli. V těchto případech má provozovatel zákonnou povinnost informovat o této skutečnosti koupající se veřejnost a je na jeho posouzení, jaká další opatření zaujme (i třeba ukončení provozu). Hygienická stanice není oprávněna zastavit provoz přírodního koupaliště.

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Prokazatelné zdravotní riziko existuje u rybníku ve Vejsplaších, kde byl odbornou analýzou potvrzen výskyt larev motolic, které mohou způsobit alergickou kožní reakci – cerkáriovou dermatitidu. Mezi rizikové zařazujeme také rybník v Chotěvicích u kempu Svatá Kateřina a rybník v Čisté v Krkonoších navazující na autokemp Slunečná z důvodu možného výskytu larev motolic, koupání je zde na vlastní nebezpečí.

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
16. srpna 2018, 13:30 hodin