Jakost vody ke koupání – 32. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 32. týden 2018

 

V pondělí 6. srpna 2018 byly odebrány další vzorky vody z koupacích oblastí. Výsledky rozborů potvrdily, že na VN Rozkoš - Velká Jesenice je voda vhodná ke koupání. V Oborském rybníku v Jinolicích byla překročena limitní hodnota III. stupně v ukazateli sinice a II. stupně v ukazateli chlorofyl-a, je zde pozorovatelný výskyt vodního květu při snížené průhlednosti vody. KHS proto upozorňuje na zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, koupání zde nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem.

 

V tomto týdnu (6.8.) byly odebrány vzorky z koupališť ve volné přírodě Dachova, kde je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi z důvodu snížené průhlednosti vody pod 1 metr a Trutnov – Dolce, kde je vzhledem ke zvýšenému výskytu sinic, chlorofylu-a, snížené průhlednosti vody na 0,7 m a hojnému výskytu vodního květu voda nebezpečná ke koupání.

 

Známe také nové výsledky rozborů z nádrží ke koupání Pecka a Mladé Buky - Sejfy (odběry 6.8.2018), na kterých je voda vhodná ke koupání.

 

Na brouzdališti v Pecce byla v důsledku masivního mikrobiologického znečištění zjištěna nevyhovující jakost vody, ostatní umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji mají vodu ke koupání vyhovující.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnocení kvality vody ke koupání v přírodních koupalištích probíhá tímto způsobem:
Provozovatel přírodního koupaliště zadává dle vyhlášky pravidelné odběry koupací vody u jakékoliv k tomu akreditované laboratoře.  Výsledky pak má provozovatel za povinnost vložit do celostátního informačního systému (i prostřednictvím dané laboratoře). Hygienické stanice tyto výsledky porovnávají s příslušnou vyhláškou a vyhodnocují dle Pravidel pro hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách z hlediska reálné zdravotní nebezpečnosti. Toto hodnocení pak hygienická stanice zveřejnuje na svých webových stránkách i na geoportálu Koupací vody. Současně výsledek vyhodnocení při zhoršené jakosti vody sděluje provozovateli. V těchto případech má provozovatel zákonnou povinnost informovat o této skutečnosti koupající se veřejnost a je na jeho posouzení, jaká další opatření zaujme (i třeba ukončení provozu). Hygienická stanice není oprávněna zastavit provoz přírodního koupaliště.

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Prokazatelné zdravotní riziko existuje u rybníku ve Vejsplaších, kde byl odbornou analýzou potvrzen výskyt larev motolic, které mohou způsobit alergickou kožní reakci – cerkáriovou dermatitidu.

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
9. srpna 2018, 13:30 hodin