Jakost vody ke koupání 31. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 31. týden 2018

 

V pondělí 30. července 2018 byl odebrán nový vzorek vody z koupací oblasti Oborském rybníku v Jinolicích, kde stále platí doporučení osprchovat se po koupání čistou vodou, a to v důsledku zvýšeného počtu sinic a chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody. KHS proto upozorňuje na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže.


V pátek 27. července 2018 byl odebrán vzorek vody z koupaliště ve volné přírodě Dolce, kde je voda nevhodná ke koupání v důsledku zvýšeného výskytu sinic, vodního květu a chlorofylu-a. Pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Provozovatel oznámil znovuzahájení provozu 31.7.2018.


V tomto týdnu (30.7.) byl odebrán vzorek vody z koupaliště ve volné přírodě Malšova Lhota-Stříbrný rybník, kde je voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi z důvodu snížené průhlednosti vody pod 1 metr.

 

Známe také nové výsledky rozborů z nádrží ke koupání Mladějov, Sobotka, Třebnouševes, Teplice nad Metují, Mladé Buky-Sejfy a Dvůr Králové n.L. - Tyršovo koupaliště, na kterých je voda vhodná ke koupání.

 

Všechna umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji mají vodu ke koupání vyhovující.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnocení kvality vody ke koupání v přírodních koupalištích probíhá tímto způsobem:
Provozovatel přírodního koupaliště zadává dle vyhlášky pravidelné odběry koupací vody u jakékoliv k tomu akreditované laboratoře.  Výsledky pak má provozovatel za povinnost vložit do celostátního informačního systému (i prostřednictvím dané laboratoře). Hygienické stanice tyto výsledky porovnávají s příslušnou vyhláškou a vyhodnocují dle Pravidel pro hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách z hlediska reálné zdravotní nebezpečnosti. Toto hodnocení pak hygienická stanice zveřejnuje na svých webových stránkách i na geoportálu Koupací vody. Současně výsledek vyhodnocení při zhoršené jakosti vody sděluje provozovateli. V těchto případech má provozovatel zákonnou povinnost informovat o této skutečnosti koupající se veřejnost a je na jeho posouzení, jaká další opatření zaujme (i třeba ukončení provozu). Hygienická stanice není oprávněna zastavit provoz přírodního koupaliště.


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!


Za KHS
MUDr. Monika Todtová
2. srpna  2018, 11:15 hodin