Jakost vody ke koupání 30. týden 2018

Jakost vody ke koupání – 30. týden 2018


V pátek 27. července 2018 byl odebrán vzorek vody z koupaliště ve volné přírodě Dolce, kde je voda nevhodná ke koupání v důsledku zvýšeného výskytu sinic, vodního květu a chlorofylu-a. Pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Provozovatel oznámil znovuzahájení provozu 31.7.2018.


Vzhledem k mediálním dezinformacím upřesňujeme, že vodní plocha Dolce je zařazena do kategorie přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterém nabízí službu koupání provozovatel.
Provozovatel takto označené vodní plochy má zákonnou povinnost sledovat kvalitu vody ke koupání v přesně dané četnosti a rozsahu, zajišťuje tedy její laboratorní kontrolu.  Zároveň rozhoduje, kdy bude zahájena koupací sezóna a kdy bude ukončena.
Dojde-li ke znečištění vody ke koupání je provozovatel povinen informovat o této skutečnosti veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umístěna na viditelném místě.


Krajská hygienická stanice kvalitu vody ke koupání přírodního koupaliště nesleduje, tedy nezajišťuje její laboratorní kontrolu, ani nerozhoduje o zahájení či ukončení koupací sezóny.


V pondělí 23. července 2018 byly odebrány nové vzorky vody z koupacích oblastí. Výsledky rozborů potvrdily, že na VN Rozkoš - Velká Jesenice je voda vhodná ke koupání. V Oborském rybníku v Jinolicích stále platí doporučení osprchovat se po koupání čistou vodou, a to v důsledku zvýšeného počtu sinic a chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody. KHS proto upozorňuje na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže.

 


V tomto týdnu (23.7.) byl také odebrán vzorek vody z koupaliště ve volné přírodě Dachova u Hořic, kde je voda vhodná ke koupání, pouze je snížena její průhlednost pod jeden metr.

 


Známe také nové výsledky rozborů z nádrží ke koupání Pecka a Mladé Buky-Sejfy, oba odebrány 23.7., na kterých je voda vhodná ke koupání.

 


Všechna umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji mají vodu ke koupání vyhovující.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnocení kvality vody ke koupání v přírodních koupalištích probíhá tímto způsobem:


Provozovatel přírodního koupaliště zadává dle vyhlášky pravidelné odběry koupací vody u jakékoliv k tomu akreditované laboratoře.  Výsledky pak má provozovatel za povinnost vložit do celostátního informačního systému (i prostřednictvím dané laboratoře). Hygienické stanice tyto výsledky porovnávají s příslušnou vyhláškou a vyhodnocují dle Pravidel pro hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových  vodách z hlediska reálné zdravotní nebezpečnosti. Toto hodnocení pak hygienická stanice zveřejnuje na svých webových stránkách i na geoportálu Koupací vody. Současně výsledek vyhodnocení při zhoršené jakosti vody sděluje provozovateli. V těchto případech má provozovatel zákonnou povinnost informovat o této skutečnosti koupající se veřejnost a je na jeho posouzení, jaká další opatření zaujme (i třeba ukončení provozu). Hygienická stanice není oprávněna zastavit provoz přírodního koupaliště.

 


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!


Za KHS
MUDr. Monika Todtová
31. července 2018, 12.10 hodin