Jakost vody ke koupání - 30. týden 2018

Jakost vody ke koupání – 30. týden 2018


V pondělí 23. července 2018 byly odebrány nové vzorky vody z koupacích oblastí. Výsledky rozborů potvrdily, že na VN Rozkoš - Velká Jesenice je voda vhodná ke koupání. V Oborském rybníku v Jinolicích stále platí doporučení osprchovat se po koupání čistou vodou, a to v důsledku zvýšeného počtu sinic a chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody. KHS proto upozorňuje na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže.

 


V tomto týdnu (23.7.) byl také odebrán vzorek vody z koupaliště ve volné přírodě Dachova u Hořic, kde je voda vhodná ke koupání, pouze je snížena její průhlednost pod jeden metr.

 


Známe také nové výsledky rozborů z nádrží ke koupání Pecka a Mladé Buky-Sejfy, oba odebrány 23.7., na kterých je voda vhodná ke koupání.

 


Všechna umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji mají vodu ke koupání vyhovující.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 


Za KHS
MUDr. Monika Todtová
26. července 2018, 13:15 hodin