Jakost vody ke koupání - 29. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 29. týden 2018

 

V pondělí 16. července 2018 byly odebrány vzorky vody z koupací oblasti Oborský rybník v Jinolicích.  Vzhledem ke zvýšenému počtu sinic a chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody zde existuje mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže a platí zde proto doporučení osprchovat se po koupání čistou vodou.


Na koupališti ve volné přírodě Trutnov – Dolce je voda aktuálně již nebezpečná ke koupání z důvodu zvýšeného biologického oživení vody s průkazem hojného výskytu vodního květu (odběr 16.7.2018). Existuje zde důvodné podezření vážného ohrožení zdraví koupajících se, provozovatel ukončuje provoz koupaliště k 20.7.2018, provoz rekreačního areálu je nepřerušen.

 

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů z koupaliště ve volné přírodě Stříbrný rybník, kde je voda vhodná ke koupání (odběr 16.7.2018).

 

Známe také nové výsledky rozborů z nádrží ke koupání Teplice nad Metují (odběr 10.7.2018), Sobotka, Mladějov - Zelené údolí (odběry 12.7.2018), Třebnouševes a Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem (odběry 16.7.2018), na kterých je voda vhodná ke koupání.

 

Všechna umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji mají vodu ke koupání vyhovující.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

23. července 2018, 8:20 hodin