Letní dětské rekreace - stav ke dni 16.7.2018

 

Letní dětská rekreace – stav ke dni 16. 7. 2018

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje eviduje k 15. 7. 2018 konání celkem 196 zotavovacích akcí (249 běhů) s celkovou účastí 15 288 dětí. Dále na území kraje probíhají i tzv. jiné podobné akce (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost), přesto máme aktuálně nahlášeno konání 16 těchto akcí (22 běhů) s účastí 505 dětí.


Za první dva červencové týdny provedli pracovníci odboru hygieny dětí a mladistvých celkem 41 kontrol, z toho 38 kontrol proběhlo na zotavovacích akcí, v 1 případě šlo o kontrolu jiné podobné akce a 2 kontroly se týkaly samostatného stravovacího zařízení, které je využíváno pro stravování účastníků táborů.

 

Na zkontrolovaných letních dětských táborech nebyly doposud shledány žádné závažné nedostatky. Závada byla zaznamenána pouze v 1 případě, a to ve zdravotnické dokumentaci dětí.

 

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků na jiné podobné akci (zvracení, průjem), příznaky během krátké doby odeznívaly.