Jakost vody ke koupání – 25. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 25. týden 2018

 

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů z koupaliště ve volné přírodě Stříbrný rybník v Malšovicích a  Trutnov - Dolce, (odběry 18. 6. 2018), v obou lokalitách je voda vhodná ke koupání.

 

Na všech umělých koupalištích, která již zahájila provoz, je voda ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

21. června 2018, 13:45 hodin