Jakost vody ke koupání - 24. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 24. týden 2018

 

V pondělí 11. června 2018 byly opět odebrány vzorky ke zjištění kvality vody na VN Rozkoš - Velká Jesenice a v Oborském rybníku v Jinolicích. V obou koupacích oblastech je voda vhodná ke koupání, v Oborském rybníku je však snížena její průhlednost pod 1 metr.

 

V tomto týdnu máme k dispozici také výsledky rozborů z koupaliště ve volné přírodě Dachova, Trutnov - Dolce, Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem (odběry 11. 6. 2018) a také z nádrže Pecka (odběr 4. 6. 2018), na kterých je voda vhodná ke koupání.

 

Na všech umělých koupalištích, která již zahájila provoz, je voda ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

14. června 2018, 15:00 hodin