Jakost vody ke koupání - 23. týden 2018

 

Jakost vody ke koupání – 23. týden 2018

 

V tomto týdnu nebyly odebírány žádné vzorky vody v koupacích oblastech, koupalištích ve volné přírodě ani nádržích ke koupání.

 

Na koupalištích umělých, která již zahájila provoz, je voda pro koupání vyhovující.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

7. června 2018, 12:10 hodin