Zpoplatnění žádosti

 

Úkony související s vyřízením žádosti k uplatnění práv podle článků 15 až 22 se poskytují a činí bezplatně. Jsou li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může KHSHK buď:

 

  • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo
  • odmítnout žádosti vyhovět.