Zvířecí kavárna - čajovna spojená s chovatelskou stanicí mainských mývalích koček - MAINE COON COFFEE & TEA & TOASTS, Gočárova 1229, Hradec Králové

 

Zvířecí kavárna - čajovna spojená s chovatelskou stanicí mainských mývalích koček - MAINE COON COFFEE & TEA & TOASTS, Gočárova 1229, Hradec Králové
Provozovatel: Kateřina Kulková, Smetanova 426, 294 01, Bakov nad Jizerou, IČO: 05909694


Dne 10. 4. 2018 byl proveden ve výše uvedeném zařízení státní zdravotní dozor na základě oznámení o zahájení činnosti stravovací služby novým provozovatelem. Jedná se o původní prostory vyvařující restaurace, kde nový provozovatel zřídil kavárnu – čajovnu s přítomností zvířat a chovatelskou stanicí mainských mývalích koček. Podávaný sortiment: teplé a studené nápoje, cukrářské výrobky originální i vlastní výroby a toasty.
Na místě bylo zjištěno, že nejsou zajištěny podmínky, za kterých je možné provozovat provozovny společného stravování s přítomností zvířat, zejména pokud jde o přípravu pokrmů ve stavebně odděleném prostoru, ochranu pokrmů, nepřítomnost zvířat v prostoru, kde se pokrmy připravují a potraviny skladují, varování před případnou alergickou reakcí citlivých jedinců, zpracování postupu při poranění zvířetem, zpracování postupu sanitace misek, pelechů a toalet pro zvířata tak, aby nedocházelo ke kontaminaci zázemí, kde se připravují a skladují potraviny, zřízení provozně a prostorově odděleného místa pro shromažďování vedlejších živočišných produktů, vybavení pro ukládání trusu a podestýlky, zajištění provozně a prostorově oddělených karanténních prostor. Kladné stanovisko příslušné veterinární správy nebylo doloženo. V době kontroly se v konzumačním prostoru kavárny volně pohybovalo 11 koček a 1 pes, ve stavebně neodděleném zádveří provozovny byla umístěna klec s kočkou a třemi novorozenými koťaty. Na barové desce se pohybovaly či ležely kočky, měly zde nerezovou mísu s kousky tepelně opracovaného kuřecího masa a kostí a misku s vodou, ve skladu vedle baru volně přístupném zvířatům byly uloženy přepravní boxy pro kočky, načaté lahve s lihovinami, nádobí, používaný záchod pro kočky a vedle něho kočičí exkrementy, v kuchyni v prostoru mytí nádobí umístěna část přepravního boxu pro kočky a na pracovní ploše mezi nádobím a načatými plastovými lahvemi s nápoji bylo položeno ptačí péro pro hru s kočkami a injekční stříkačka, toalety pro kočky byly rozmístěny po celém  prostoru kavárny. V kuchyni byly nalezeny potraviny neurčené pro stravovací službu a bylo zjištěno, že se zde kromě pokrmů pro zákazníky připravují pokrmy pro vlastní potřebu personálu i pokrmy pro zvířata.  Dále nebyly potraviny skladovány dle slučitelnosti a chráněny před kontaminací. Nebylo zajištěno WC pro personál s umyvadlem patřičně vybaveným a příslušenství pro převlékání pracovníků, původní prostory šatny a WC personálu sloužil jako karanténní prostor pro kočky.  Provozovna a zařízení nebyly v době kontroly udržovány v čistotě a dobrém stavu, podlaha a zařizovací předměty byly potřísněné, se zaschlými skvrnami, drobky a zbytky pokrmů a nápojů i s výskytem plísně. Odpad nebyl průběžně odstraňován, v kuchyni byl přeplněný odpadkový koš,  prázdné plastové lahve, v manipulační chodbě za kuchyní papírové krabice, bedýnky od zeleniny, prázdné lahve, přepravky s lahvemi od nápojů a rovněž přeplněný nezakrytý koš. 
Na základě zjištěných nedostatků byl kontrolované osobě na místě pozastaven výkon činnosti spočívající v přípravě, výrobě a prodeji pokrmů vč. nápojů do doby odstranění závad a byla nařízena sanitace celého stravovacího provozu. Provozovna byla ještě tentýž den uzavřena. O  situaci byla informována Krajská veterinární správa v Hradci Králové.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                               2                               3                                                                      4

křížení činností v kuchyni, hromadění odpadu

křížení činností v kuchyni, hromadění odpadukočka na barové desce nad pracovní plochou4

 

 

 

 

  • 1 - křížení činností v kuchyni, hromadění odpadu
  • 2 - křížení činností v kuchyni, hromadění odpadu
  • 3 - kočka na barové desce nad pracovní plochou
  • 4 - miska s pokrmy pro kočky na barové desce

 

Dne 17. 4. 2018 bylo na základě telefonického oznámení o provedeném úklidu a odstranění nedostatků provedeno šetření v i nadále uzavřené provozovně za přítomnosti pracovnic Krajské veterinární správy v Hradci Králové. Bylo zjištěno, že byly odstraněny pouze některé závady, provozovna byla částečně uklizena, odpad odstraněn. Nadále však přetrvávaly nedostatky, které bránily obnovení provozu, včetně kladného stanoviska příslušné Krajské veterinární správy. Pracovnicemi KHS bylo následně několikrát na místě ověřeno plnění opatření, od doby vydání pozastavení činnosti provoz nebyl zjištěn.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                               2                               3

uklizená část kuchyně

uklizená část kuchyně

uklizený úsek mytí stolního nádobí v kuchyni

 

  • 1 - uklizená část kuchyně
  • 2 - uklizená část kuchyně
  • 3 -  uklizený úsek mytí stolního nádobí v kuchyni

 

Dne 21. 5. 2018 provozovatel písemně oznámil, že ke dni  1. 6. 2018 ukončuje činnost stravovací služby ve výše uvedené provozovně. Za zjištěné nedostatky mu byla uložena sankce.