Bráchové bistro, Palackého náměstí 29, Kostelec nad Orlicí

 

Bráchové bistro, Palackého náměstí 29, Kostelec nad Orlicí
Provozovatel: Huu Hung Nguyen, Staré náměstí 48, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, IČO 27539393

 

Dne 23. 4. 2018 byly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v uvedené provozovně zjištěny skutečnosti, které nezaručovaly výrobu zdravotně nezávadných pokrmů. V provozovně docházelo k manipulaci se syrovým masem, syrovými vejci a syrovou neočištěnou zeleninou včetně kořenové, aniž by byly vytvořeny podmínky, resp. doložen postup pro hygienické provedení činností tak, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci a tím ohrožení zdravotní nezávadnosti připravovaných pokrmů a následně zdraví spotřebitelů. Kuchyň nebyla vybavena oddělenými úseky, resp. pracovními plochami pro jednotlivé činnosti, nebylo zajištěno mytí potravin, chyběl prostor pro čištění kořenové zeleniny vybavený dřezem, umyvadlem a pracovní plochou. Dále byly zjištěny nedostatky ve skladování - v chladicím zařízení byla společně s načatými baleními potravin a produkty určenými ke zpracování při výrobě pokrmů skladována syrová vejce v transportních obalech a byly nalezeny produkty bez řádného označení. Vzhledem k závažným pochybením kontrolované osoby bylo odbornými pracovnicemi KHS přistoupeno k  uložení opatření v rozsahu pozastavení výkonu činnosti manipulace se syrovým masem a vejci a syrovou neočištěnou zeleninou v kuchyni. Kontrolovanou osobou byla dobrovolně provedena opatření spočívající v likvidaci neoznačených produktů a potravin a produktů s možnou sekundární kontaminací. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Fotodokumentace:

1                                                             2

skladování vajec společně s načatými baleními potravin a rozpracovanými pokrmy

odinstalované dřezy

  • 1 - skladování vajec společně s načatými baleními potravin a rozpracovanými pokrmy
  • 2 - odinstalované dřezy

 

Při opakované kontrole 16. 5. 2018 bylo ověřeváno dodržování uloženého opatření. Bylo zjištěno, že důvod k pozastavení činnosti byl odstraněn, v kuchyni byly instalovány dřezy na mytí potravin a zřízeny samostatné úseky. Rovněž závady ve skladování byly odstraněny, křížení činností nebylo zaznamenáno. Opětovně však byly nalezeny produkty bez řádného označení a v nově vybudované hrubé přípravně zeleniny nebyla dokončena instalace všech zařízení.

 

Při kontrole 21.5.2018 již nebyly zjištěny žádné závady, hrubá přípravna zeleniny byla dokončena a funkční.

 

Fotodokumentace:

1                                                              2

skladování vajec v novém chladícím zařízení

doplněné dřezy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 - skladování vajec v novém chladícím zařízení
  • 2 - doplněné dřezy