Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Kontaktní údaje:
Ing. Tereza Pavlíčková                                       tel.: +420 224 972 457  
Ministerstvo zdravotnictví ČR                              elektronická adresa: oia@mzcr.cz
Palackého nám. 4                                              web: www.mzcr.cz
128 01 Praha 2                                                  ID datové schránky: pv8aaxd  
IČ: 00024341