Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 

KHSHK získává osobní údaje, se kterými nakládá v rámci jednotlivých agend, z následujících zdrojů:

  • osobní údaje poskytne přímo subjekt údajů (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů, sdělení a jiných obdobných podání),
  • osobní údaje jsou získány od třetích osob, ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis, nebo jsou KHSHK známy z její úřední činnosti (např. v případech výkonu státního zdravotního dozoru, přestupkových řízení, v soudních řízeních, spolupráce s jinými orgány veřejné moci atd.),
  • z veřejně dostupných rejstříků a databází (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, registr obyvatel, portál justice.cz, portal.gov atd.).

 

KHSHK nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě (Facebook, Twitter, Linkedin,…).