Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR má KHSHK povinnost jako orgán veřejné moci jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle čl. 37 odst. 3 nařízení GDPR je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.

 

S ohledem na uvedené zajišťuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro všechny krajské hygienické stanice jednotně Ministerstvo zdravotnictví České republiky – oddělení interního auditu.

Kontaktní údaje:
Ing. Tereza Pavlíčková                                       tel.: +420 224 972 457  
Ministerstvo zdravotnictví ČR                              elektronická adresa: oia@mzcr.cz
Palackého nám. 4                                              web: www.mzcr.cz
128 01 Praha 2                                                  ID datové schránky: pv8aaxd  
IČ: 00024341