Správce osobních údajů

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
IČ: 71009213

elektronická adresa: khshk@khshk.cz, e-podatelna@khshk.cz
ID datové schránky: dm5ai4r

web: www.khshk.cz
tel.: 495 058 111