Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo představeného - ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na Krajské hygienické stanici Královéhr