Letní dětské rekreace

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje eviduje k 27. 6. 2017 konání  146 zotavovacích akcí (194 běhů) s účastí 12 575 dětí. Dále na území kraje probíhají i tzv. jiné podobné akce (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost), přesto máme aktuálně nahlášeno konání 12 těchto akcí (19 běhů) s účastí 477 dětí.

 

Se začátkem prázdnin začnou na těchto akcích i kontroly pracovníků oddělení hygieny dětí a mladistvých, první informace o průběžných výsledcích kontrol bude zveřejněna v polovině července.

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

28. června 2017