Projekty podporující zdraví

 

Škola podporující zdraví

 

Škola podporující zdraví je škola, která realizuje strukturovaný a systematický plán pro zdraví, pohodu a rozvoj sociálního kapitálu všech žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků.


Škola podporující zdraví je program, který vznikl ve Skotsku v roce 1986 jako reakce na rostoucí trend výskytu rizikových faktorů životního stylu dětí a mládeže. Program byl zařazen, vzhledem ke svému koncepčnímu pojetí podpory zdraví a primární prevence, mezi programy Světové zdravotnické organizace a doporučen k implementaci ve školách po celém světě.

 

V ČR byl program zahájen v roce 1991. V současné době registruje Národní koordinační centrum téměř 300 škol mateřských, základních a středních, které jsou členy národní sítě Škol podporujících zdraví v ČR.

 

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

 

Odkazy na web SZÚ:

Program Škola podporující zdraví

Seznam škol programu Škola podporující zdraví

Program Škola podporující zdraví - leták

Škola podporující zdraví - nabídka rozvojově-preventivního programu pro každou školu

 

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2019 - odkaz na web MZ ČR

 

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2019 - odkaz na web MZ ČR