Zdravotnická zařízení

 

Provozní řád pro poskytovatele zdravotních služeb - vzor

 

Metodický návod "Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče", Věstník MZ ČR, částka 5/2012

 

Metodický pokyn Prevence virového zánětu jater, Věstník MZ ČR, částka 2/2008

 

Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v ČR (z prosince 2016) - odkaz na web MZ ČR

 

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek