Khskk - osobní automobil - nákup

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje – osobní automobil - nákup "

Výzva

Příloha č.1