Povinně zveřejňované informace

 

paragraf

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole

 

 

Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. - funkce prošetřovatele