Zdravotní obtíže po konzumaci potravin - co mám dělat?

 

Zdravotní obtíže po konzumaci potravin - co mám dělat?

 

Pokud se u Vás objevila nežádoucí reakce po konzumaci potraviny či doplňku stravy, měli byste tuto skutečnost v prvé řadě konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Ten Vás odborně vyšetří, komplexně zhodnotí Váš zdravotní stav a navrhne nejlepší způsob řešení Vašich obtíží.


Vaši negativní zkušenost s konzumací potraviny/doplňku stravy můžete nahlásit i příslušnému pracovníkovi Krajské hygienické stanice, který se Vašimi potížemi na základě svých legislativních kompetencí bude zabývat.

Kontakt pro kraj Královéhradecký:
Ing. Jana Mikulcová
Telefon: +420 499 829 559

 

Zdravotní obtíže po konzumaci potraviny/doplňku stravy můžete dobrovolně také sdělit prostřednictvím online formuláře webových stránek projektu Nutrivigilance.


Tento projekt byl spuštěn v roce 2014 pod záštitou Státního zdravotního ústavu (Centrum zdraví, výživy a potravin v Brně) a jeho podstatou je sběr a analýza informací, které se týkají nežádoucích reakcí (neinfekčního charakteru) po konzumaci vybraných druhů potravin/doplňků stravy. Zanalyzované informace o konkrétních potravinách a zdravotních potížích, které se po jejich konzumaci objevily, se stanou podkladem pro preventivní a nápravná opatření k zajištění ochrany zdraví obyvatel.

 

Více informací o projektu naleznete na domovské stránce http://nutrivigilance.szu.cz/.

 


 

NEPŘEHLÉDNĚTE


Toxikologické informační středisko (TIS) je nepřetržitá celorepubliková telefonická lékařská informační služba pro případy akutních otrav lidí a zvířat.


Cílem TIS je snížit počet a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních programů) a příznivě ovlivnit průběh již vzniklých nehod (znalost kontaktu na TIS a jeho využití zajistí adekvátní zacházení s pacientem a jeho optimální zajištění).

 

TIS se nezabývá: vlivem chemických látek na plod, kancerogenitou, nežádoucími účinky léků, vlivem chemických látek na životní prostředí apod.
V případě potřeby však může poskytnout vhodné kontakty pro specifické situace, pouze však tehdy, nezdrží-li se tím průběh důležité akutní konzultace

 

Způsob podávání informací
Informace o akutních otravách jsou podávány ihned (již při prvním zatelefonování jak lékařům tak laikům. Pouze v situacích, kdy je třeba zjišťovat doplňující informace, může být konzultace řešena během několika telefonických hovorů, nebo doplněna prostřednictvím e-maiové pošty, či faxu.

 

Toxikologické informační středisko (TIS) má zřízenu telefonní linku nepřetržité služby, kde lze získat informace k akutní otravě, riziku působící látky a poradí jak postupovat v rámci první pomoci. Uložte si číslo TIS do svého mobilního telefonu – tato maličkost může zachránit lidský život: 224 915 402.

 

Více informací naleznete na stránce http://www.tis-cz.cz/.