Školní jídelny

 

Kampaň "Solme s rozumem"

Ministerstvo zdravotnictví České republiky se zapojilo do kampaně s názvem "Solme s rozumem".

 

Zdravá školní jídelna

 

Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše

 

Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši - Doporučení pro sestovování jídelních lístků ve školních jídelnách (publikováno 7.9.2015)

 

Nutriční doporučení - průvodní dopis (publikováno 15.10.2015)

 

Rádce školní jídelny 1 - Nutriční doporučení MZ ČR ke Spotřebnímu koši (publikace SZÚ)

 

Poskytování informací o alergenních složkách

 

Kodex hygienických pravidel pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování

 

Pět klíčů k bezpečnému stravování

 

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách - část I.část II.