KHS Královéhradeckého kraje - výměna výkladců

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje – výměna výkladců"

Výzva Výzva
Příloha1 výzvy Příloha1 výzvy
Příloha2 výzvy Příloha2 výzvy

Dodatečné informace a odpovědi na dotazy 1 Dodatečné informace a odpovědi na dotazy