Funkce prošetřovatele

 

Na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové byla zřízena funkce prošetřovatele

 

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu je s účinností od 1. července 2015 zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

 

Funkci prošetřovatele Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové bude na základě ustanovení služebního orgánu plnit Mgr. Jan Hutla.

Oznámení lze podat v listinné podobě na adresu Mgr. Jan Hutla, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové. Dále je možné oznámení vložit do schránky pro příjem oznámení, která je umístěna u vchodu do budovy KHS na shora uvedené adrese. Oznámení je rovněž možno zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@khshk.cz. Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta budou kontrolovány a vybírány každý pracovní den.